^_^کچـــــــل مچـــــــــــــــلــــا^_^

ツ لُــבفــَטּ بــا لبـפֿَــטּ وآرב شَــویــב ツ

قله ی قـــاف که سهـــل است،


من قـــله ی کــاف و لام و مــیم و نــــون و واو

را هم بخـاطرت فـــــتح می کنم ...

فقط تـــღـــو

مـــرد باش !

اگر سـراغ نگاهت را گرفتنــد

بگــو که واگــذار شده

 

لمس کن
کلماتی را که برایت می نویسم

تا بخوانی و بفهمی
چقدر جایت خالیست

تا بدانی نبودنت آزارم می دهد
لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان

که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن
گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار

لمس کن لحظه هایم را

تویی که
نمی دانی من که هستم
لمس کن این با تو نبودن ها را

لمس کن ...
|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

 

بــــــی “تـــــــو”

حـــــتی بــــاران هــــم بــــوی تـــــشنگی

مــــی دهد....


 

دریافت کد رای گیری